Nowe polskie filmy

Młodzi ludzie coraz rzadziej zadawalają się rolą obserwatorów sztuki i odbiorców kultury a coraz chętniej wychodzą poza te schematy stając się jej twórcami. Dzięki temu stale do obiegu dołączają nowe dzieła a tworzone w podziemiu filmy czy albumy muzyczne niejednokrotnie prezentują wartość artystyczną dalece prześcigającą to, co pokazuje promowany w mediach nurt komercyjnych filmów. Aktualnie Internet mocno wspiera filmy niezależne i chociaż taki przykład jak sala samobójców doskonale pokazuje, że opinie krytyków mogą niejednokrotnie iść w parze z ciepłym przyjęciem przez masowego odbiorcę. Ale nikt nie byłby w stanie przewidzieć, jak z komercyjnego punktu widzenia zakończyłby się cały projekt nagrywania sali samobójców, gdyby nie wielkie wsparcie fanów w Internecie. O filmie Janka Komasy było głośno na długo przed jego masowym zapełnieniem miejskich kinowych repertuarów. Z czasem pozytywne recenzje oraz pozytywne zdania osób z otoczenia przyczyniły się do tego, że kolejne osoby niechętnie nawet odwiedzające kino poszły na ten film. Traktowany coraz częściej jako doskonały przykład swoistego apelu współczesnego społeczeństwa chętnie naciągany jest na siłę przez osoby pragnące dorobić mu ideologię. W pewnym stopniu nie da się jej od tego filmu odciąć, ale każdy inaczej odbiera prezentowaną w nim historię.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.