Produkcja filmów wojennych

Produkcję każdego filmu można podzielić na trzy główne etapy. Pierwszym z nich jest okres poprzedzający produkcję właściwą, podczas którego osoby zajmujące się pierwotnym pomysłem szukają inspiracji i sposobu na zaadoptowanie scenariusza. W okresie poprzedzającym produkcję właściwą zbierane są fundusze na zrealizowanie, prowadzone są prace dokumentujące wszystkie niezbędne elementy. Dokonuje się również kalkulacji związanych z całkowitą sumą potrzebną na przeprowadzenie całego procesu stworzenia filmu. W tym etapie następuje zaangażowanie realizatorów, podpisuje się też przedwstępne kontrakty z obsadą filmu. Potem następuje etap produkcji właściwej. Etap ten obejmuje czas od pierwszego do ostatniego dnia zdjęciowego. Podczas tych prac produkuje się cały film. Montaż zdjęć odbywa się w końcowym etapie nazywanym post produkcją. Jednymi z najdroższych do wyprodukowania filmów są filmy wojenne. Szczególnie kosztowne jest zbudowanie scenografii pod akcję takiego filmu. Bierze w takich filmach ogromna liczba aktorów, co tylko podnosi ogólną cenę produkcji. Osoby inwestujące w produkcję filmów nazywamy producentami. Największą ilość filmów wojennych produkuje amerykańska kinematografia. Drugą, co do wielkości po amerykańskiej jest kinematografia indyjska. Filmy wojenne są przeznaczone dla męskiej części publiczności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.